Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

O Szkole

 

O Szkole...

 

Sentencja prof. M. Kacprzaka  "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa", stała się mottem pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej szkoły. Za najważniejszy cel naszych działań uznajemy zintegrowanie dziecka ze szkołą poprzez zapewnienie mu wysokiego poziomu nauczania w nowoczesnych warunkach oraz atrakcyjnej formy zajęć pozalekcyjnych tak, by rozwijało zainteresowania i odkrywało talenty.

Dbamy o wszechstronny rozwój młodego człowieka i tworzymy mu odpowiednie warunki, korzystając z bogatej bazy szkolnej oraz pomocy wielu specjalistów.

 

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które podejmujemy z entuzjazmem i poczuciem, że rzetelna praca przyczynia się do utrzymania wysokiej pozycji w rankingu szkół szczecińskich oraz dobrego wizerunku Szesnastki w środowisku lokalnym. Otworzyliśmy się na współpracę międzynarodową, kolejno: ze szwedzkim Johannes, niemieckim Lychen i europejskimi szkołami z Norwegii, Irlandii, Danii i Niemiec, realizującymi projekt „Korzenie i skrzydła” w ramach unijnego programu Socrates Comenius.

 

SP 16 jako miejsce znane z rozwijania pasji naukowych i sportowych, uczestniczy z powodzeniem w różnorodnych turniejach, mistrzostwach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Możemy się również pochwalić bardzo dobrymi wynikami w Sprawdzianie Szóstoklasisty. Dzieci otrzymują wiele możliwości rozwijania zainteresowań i twórczego spędzania czasu w zajęciach Akademii Ucznia.

 

Z pewnością dobremu rozwojowi naszych uczniów sprzyja nieustannie modernizowana baza szkoły. Zdobyte fundusze zamieniają się w coraz lepsze, nowocześniejsze wyposażenie wszystkich pomieszczeń szkoły, gabinetów i pracowni przedmiotowych. Nasza szkoła posiada dobrze wyposażone klasopracownie dla klas najmłodszych i gabinety przedmiotowe, w których zdobywa wiedzę młodzież klas starszych. Są między innymi: 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, dwie pracownie przyrodnicze, laboratorium językowe, sala teatralna. Jest również czytelnia i biblioteka z 8 stanowiskami multimedialnymi, 9 pracowni multimedialnyhch z tablicami interaktywnymi, stołówka oraz trzy świetlice /rekreacja, wypoczynek, pomoc w nauce/. 

Będąc szkołą preferującą zdrowy styl życia posiadamy boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżnię, dwa korty tenisowe, ścianę do nauki gry w tenisa ziemnego, boisko wielofunkcyjne, dwie kręgielnie oraz ogródek jordanowski. Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, salą do gimnastyki korekcyjnej oraz polem do mini-golfa.

  

Jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie naszym wychowankom poczucia bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Działania zmierzające do realizacji tego zadania obejmują profilaktykę, monitoring, wprowadzenie ochrony i czujną postawę pracowników szkoły wobec zagrożeń.

 

 

 

Szkoła z Klasą

 

 

 

Nauczyciel z Klasą

 

 

 

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

 

 

 

Bezpieczna Szkoła

 

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie