Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                             Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak  

Dzisiaj na tablicy

do pobrania


Lista laureatów wojewódzkiego konkursu

objętego honorowym patronatem

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Mali Mistrzowie Języka’2023

LISTA LAUREATÓWUchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Zarzadzenie_PM_41_23_harmon_rekrut_SP_24.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 42/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym

 


KONSULTACJE DLA RODZICÓW - klasy starsze

KONSULTACJE DLA RODZICÓW - klasy młodsze

biblioteka szkolna - wtorek 14.00-15.00

Aktualności