Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                              Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak 

Dzisiaj na tablicy

 INFORMUJEMY, ŻE S EKRETARIAT  SZKOŁY  JEST  NIECZYNNNY W  OKRESIE  WAKACYJNYM

W  TERMINIE  OD 01.07.2020 DO 21.07.2020 

 


UWAGA!!!

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną z przykrością informujemy, że  półkolonie letnie nie odbędą się. 

       


 

 Dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych

 
Ważne informacje:
 
 
  

 

Szanowni Państwo,

Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

 W załączniku do tego zarządzenia znajdują się NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych - pobierz załącznik

  

Aktualności