Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                             Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak  

Dzisiaj na tablicy

LISTA LAUREATÓW - MALI MISTRZOWIE JĘZYKA


 

 LISTA FINALISTÓW

wojewódzkiego konkursu objętego honorowym patronatem
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Mali Mistrzowie Języka 2023/2024

pobierz


 

Zarządzenia Nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

POBIERZ

ZNr39_24 terminy rekrutacji - pobierz


UCHWAŁA NR XIII/467/19
RADY MIASTA SZCZECIN 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

POBIERZMALI MISTRZOWIE JĘZYKA 2024

informacje

Aktualności