Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                             Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak  

Dzisiaj na tablicy


 NAUKA   ZDALNA

 Dzień dobry, Szanowni Państwo,

 w związku z nowymi obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, od dnia 27 marca do 9 kwietnia oddziały przedszkolne w naszej szkole będą zamknięte, w miarę możliwości nauczyciele wychowawcy będą pracować z dziećmi przy pomocy metod nauki na odległość, konta teams /zasady ustalą z Państwem wychowawcy/. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, dla których szkoła zorganizuje opiekę. Bardzo proszę szybki o kontakt z wychowawcą grupy lub sekretariatem szkoły w celu ustalenia szczegółów opieki w w/w terminie.

W w/w okresie rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8.

od dnia 22 marca 2021 do 11 kwietnia decyzją Rządu wprowadzono zdalne nauczanie w klasach 1-3. W naszej szkole zajęcia będą prowadzone według planu z dostosowaniem długości jednostek lekcyjnych w aplikacji Teams . Loginy i hasła pozostają bez zmian, w sytuacji problemów z logowaniem proszę o kontakt z wychowawcą.

W dniu 18 marca Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19, w którym przywrócono zasady funkcjonowania świetlicy z okresu przed 18 stycznia 2021, zajęcia opiekuńcze są organizowane dla dzieci rodziców, którzy bezpośrednio zaangażowani są w walkę z Covid 19. Bardzo proszę o kontakt z sekretariatem szkolnym w celu ustalenia możliwości korzystania z opieki świetlicowej w w/w okresie.

Zajęcia specjalistyczne oraz konsultacje dla uczniów klas 8 mogą odbywać się w małych grupach na terenie szkoły, uprzejmie proszę o ustalenie z nauczycielami prowadzącymi terminów i zasad.

Link do informacji ze strony MEiN :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 z wyrazami szacunku Dyrektor Szkoły Leszek Kocik

 Procedury zdalnego nauczania - pobierz

Logowanie do Teams  kl. 1-3 - instrukcja

Procedury obowiązujące podczas pandemii w  Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie - pobierz 
Szanowni Rodzice, Uczennice i Uczniowie oraz Absolwentki i Absolwenci Szkoły Podstawowej numer 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków. Bardzo prosimy o Waszą pomoc przy zbieraniu głosów w konkursie zorganizowanym przez firmę Amica!

Szkoła z największą liczbą głosów w rankingu, może zrealizować metamorfozę kuchni oraz stołówki o wartości aż do 80 000 PLN !!!! Następne 2 szkoły mogą otrzymać voucher o wartości 5 000 zł na wyposażenie jadalni w sprzęt AGD marki Amica !!!. Nasza stołówka potrzebuje odmiany a do tego potrzebne jest Wasze regularne (codzienne) wsparcie przy głosowaniu, które będzie się odbywać aż do 15 maja 2021.

Warunkiem jest rejestracja na stronie:

https://kolorowestolowki.amica.pl/szkoly

Głos można oddawać codziennie.

Mamy ponad 1000 uczennic i uczniów w szkole. To jest ogromna siła!!!

Ps. Pamiętajcie o zapisaniu loginu i hasła.

Dzieciaki bardzo liczą na Wasze wsparcie!
 

 

 

 

 

 

Aktualności