Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                              Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak 

Dzisiaj na tablicy

Drodzy Rodzice,

 

- od 9 listopada do 23 grudnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla klas od I-VIII

- oddziały przedszkolne pracują na dotychczasowych zasadach.

- od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

Kształcenie na odległość odbywać się będzie poprzez aplikację Teams pakietu Office 365według planu z ostatniego tygodnia. Jeśli wystąpi taka konieczność, zastępstwa będą organizowane w miarę możliwości. Na stronie szkoły zostaną umieszczone również dla klas I-III zeszyty One Note, w których nauczyciel będzie podawał podstawowe informacje dla uczniów.

O zmianach lub ewentualnych modyfikacjach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

     

Procedury zdalnego nauczania - pobierz

Logowanie do Teams  kl. 1-3 - instrukcja

 

 

Procedury obowiązujące podczas pandemii w  Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie - pobierz

Aktualności