Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                              Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak 

Dzisiaj na tablicy

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Informuję że od dnia 26.05.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 16 będą odbywały się konsultacje dla uczniów kl. 8

Dyrektor SP nr 16
mgr Leszek Kocik

 

Plan konsultacji - załącznik

Procedury - załącznik

 

 


 

KANGUR 2020 - więcej

 


Szanowni Państwo,

Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

 W załączniku do tego zarządzenia znajdują się NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych - pobierz załącznik

 


 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - ZASADY ZGŁASZANIA DZIECKA 

W ZWIĄZKU Z COVID-19

 

Informuję, że od dnia 18.05.2020 r. uruchamiamy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 16.Proszę zapoznać się z zasadami „Naboru” do przedszkola jakie rodzice powinni spełniać aby ubiegać się o miejsce w placówce w okresie epidemii.

 Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa dzieci do wychowawców grup lub drogą e-mailową na adres:  sekretariat@sp16.szczecin.pl 

Druk wniosku jak również oświadczeń, które należy złożyć można pobrać ze strony szkoły, po wypełnieniu zeskanować i przesłać na podany wyżej adres. Oryginały dokumentów należy złożyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce do pojemnika, który będzie umieszczony przy wejściu do szkoły.

więcej

Dyrektor SP nr 16
mgr Leszek Kocik

 


 

KLASY 1 - 3  ZASADY ZGŁASZANIA DZIECKA  W ZWIĄZKU Z COVID-19

Informuję, że od dnia 25.05.2020 r. organizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3. Druk wniosku jak również oświadczeń, które należy złożyć można pobrać ze strony szkoły, po wypełnieniu zeskanować i przesłać na podany wyżej adres. Oryginały dokumentów należy złożyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce do pojemnika, który będzie umieszczony przy wejściu do szkoły.

 

Dokumenty do pobrania: więcej

Dyrektor SP nr 16

mgr Leszek Kocik

 


 

Zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze zostają zawieszone do 07.06.2020 r.

 WAŻNE  INFORMACJE - zobacz

  

 

Aktualności