Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                             Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak  

Dzisiaj na tablicy

OPŁATA ZA PÓŁKOLONIE – 250 zł

NUMER KONTA

39 1020 4795 0000 9302 0278 3355

 

termin I    28.06 – 02.06.21

termin II   05.07 – 09.07.21

 

 

W tytule przelewu należy umieścić: opłata za półkolonie, imię, nazwisko oraz termin.

Termin wpłat do 16.06.2021.

Nieuregulowanie płatności w podanym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.


 

 

Powrót do nauki stacjonarnej


Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach - więcej

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - więcej

 

Procedury obowiązujące podczas pandemii w  Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie - pobierz

 

 

Aktualności