Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                             Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak  

Dzisiaj na tablicy

Szczęśliwy numerek:

wtorek, 26.10.2021

31


 Gabinet Stomatologiczny wznawia działalność.


Konieczny jest pilny kontakt rodziców (opiekunów prawnych) z lekarzem stomatologiem

tel: 501 440 687

GODZINY PRZYJĘĆ :

ŚRODA 9.00 -12.00

CZWARTEK 13.00 - 16.00 

SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA UCZNIA PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ

 

 

Aktualności