Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Strona główna

                                              Motto Szkoły:

                                                                 "Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa" 

                                                                                                                  prof. M. Kacprzak 

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Państwo!

 

W związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia z kl. 2 c , dzieci z tej klasy podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie: od 22.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

 

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres:

email:kwarantanna@psse.szczecin.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu).

W temacie e-maila proszę wpisać: SP 16, klasa, imię i nazwisko ucznia.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego
do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

 

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY - pobierz 

 


 

Szanowni Państwo,

  • od dnia 26.10.20 r. do 8.11.20 r./uczniowie z klas 4-8 przechodzą na zdalne nauczanie
  • zajęcia będą odbywać się według planu lekcji na platformie MS OFFICE 365 /aplikacja Teams, rezerwowo na stronie szkoły zadziałają zeszyty OneNote/
  • na zajęciach on-line będzie sprawdzana obecność 
  • w razie choroby nauczyciela zostaną ustalone zastępstwa (jeśli będzie to możliwe organizacyjnie)

 

Na stronie internetowej szkoły będą pojawiały się informacje o aktualnej sytuacji i ewentualnych zmianach lub modyfikacjach systemu.

 

Z wyrazami szacunku
Leszek Kocik

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie w czasie epidemii COVID-19 - pobierz 

 

Aktualności