Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Kalendarz

KALENDARZ  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

ZADANIA – CZYNNOŚCI

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego 

1.09.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020 r.

Ferie zimowe

04.01.2021 – 17.01.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04. –6.04.2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021 r.

Wakacje

26.06. – 31.08.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021 r. (wt - czw) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

16-18 czerwca 2021 r. (śr - pt) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

Dni wolne

12-13 listopada 2020,  25-27 maja 2021, 4 czerwca 2021

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 Klasy I - III

27.10.2020, 15.12.2020, 9.03.2021, 18.05.2021

 Klasay IV - VIII

28.10.2020, 16.12.2020, 10.03.2021, 19.05.2021

 Grupy "0"

wrzesień, listopad , luty/marzec, kwiecień

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 data spotkania zostanie podana w późniejszym terminie
 Zebranie z rodzicami grup "0" w roku szkolnym 2020/2021  data spotkania zostanie podana w późniejszym terminie
  

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 Rady Klasyfikacyjne  

22.01.2021, 18.06.2021

 

 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej  

03.02.2021, 1.07.2021

.

  

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 Ślubowanie klas pierwszych  

październik - w klasach

 Święto Niepodległości

10.11.2020 r. - akademia

 Jasełka

odwołane

Święto Szkoły

05.03.2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2021 r.  

 Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego
 

01.06.2021 r.