Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Kalendarz

KALENDARZ SZKOLNY   2022/2023

ZADANIA – CZYNNOŚCI

TERMINY

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

❖ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2022 r.

❖ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 grudnia 2022 r.

❖FERIE ZIMOWE

13 – 26 lutego 2023 r.

❖WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA            

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

❖ZAKOŃCZENIE ROKU

23 czerwca 2023 r.

❖WAKACJE

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

❖EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 23 - 25 maja 2023 r.

❖TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

3 lipca 2023 r.

❖TERMIN WYDANIA ZAŚWIADCZEŃ

6 lipca 2023 r.

❖DNI WOLNE

28 i 31 października 2022r. , 2 maja 2023r. , 9 czerwca 2023r. 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

❖KLASY I-III                                                      

7.09.2022, 14.12.2022, 17.05.2023

❖KLASY IV-VIII                                                      

6.09.2022, 13.12.2022, 16.05.2023

❖GRUPY „0”

 

* ZEBRANIE Z  RODZICAMI UCZNIAMI KLAS I        Wrzesień 2023 -  Data zostanie podana w późniejszym terminie

* ZEBRANIE Z RODZICAMI GRUP ”O”         Wrzesień 2023 - Data zostanie podana w późniejszym terminie

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

* RADY KLASYFIKACYJNE

13.01.2023r., 15.06.2023r.

* PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

9.02.2023r., 23.06.2023r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

ŚLUBOWANIE KLAS I

14 październik 2022r.

ŚWIĘTO SZKOŁY

6 marca 2023r.

DZIEŃ DZIECKA, ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO

2 czerwca 2023r.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2022r.

JASEŁKA

22 grudnia 2022r.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 kwietnia 2023r.

 

 

23 - 25 maja 2023 r. (wt - czw ) – godz. 9:00