Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Dla rodzica/opiekuna

 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie wspiera rodziny!

 

5 kwietnia 2019 r. rusza w naszej szkole BEZPŁATNY  PROGRAM  WSPARCIA  RODZINY organizowany przez wykwalifikowanych terapeutów Fundacji Maraton oraz Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. Program przeznaczony jest dla rodzin (rodziców/dziadków wujostwa i opiekunów) wraz z dziećmi w wieku 10 – 14 lat. Obejmuje 7 spotkań od kwietnia do czerwca 2019 roku;  przewidywany termin spotkań: 5.04.2019 PIĄTEK godz. 16:30 – 18:30 w Szkole Podstawowej nr 16. Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców i w tym samym czasie, w oddzielnej sali dla młodzieży – 1 godzina. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w 1 godzinnej sesji rodzinnej. SP 16 udostępnia bezpłatnie sale w piątki, specjaliści są spoza szkoły i obowiązuje ich tajemnica grupy.

 

 


 

Uprzejmie informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego z koordynatorami do spraw edukacji włączającej – p. Hanną Markowską i  p. Agnieszką Stroynowską podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.

 

   Warto przeczytać:

1. Dyscyplina

2. Czy warto dawać dziecku kieszonkowe?

3. Ucz dziecko, jak radzić sobie ze złością

4. Wprowadź dziecko w trudny świat uczuć

5. Pozwól dziecku popełniać błędy

6. Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi

7. Co z tą dysleksją?

8. Słowa ranią na całe życie.

9.  Jesteśmy fair paly w sporcie i w życiu