Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Grupy przedszkolne

 

Szanowni Państwo, ze względu na nowe rekomendacje dla szkół związane z sytuacją epidemiczną, spotkanie zaplanowane na 31 sierpnia nie odbędzie się. Wszystkie informacje dla rodziców i dzieci związane z rozpoczęciem zajęć w grupach przedszkolnych przedstawiamy Państwu poniżej

 

 

 

 Z poważaniem Dyrektor SP16 Leszek Kocik

 

 

Szanowni Państwo:

 • zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się 1 września 2020r.

 • godziny pracy oddziałów przedszkolnych: 7.00-17.00

  7.00-9.00 - zajęcia opiekuńcze, 

   9.00-14.00 - obowiązkowe zajęcia edukacyjne- realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

  14.00-17.00 -zajęcia opiekuńcze.

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, zwracamy się z prośbą do rodziców, którzy mogą zapewnić swoim dzieciom opiekę, aby czas pobytu dzieci na terenie szkoły zminimalizować do obowiązkowych godzin realizacji podstawy programowej. Oczywiście w miarę Państwa możliwości.

 

Zasady przyprowadzania dziecka do oddziału przedszkolnego:

 • do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
 • nie można przyprowadzać dziecka do szkoły jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji ,wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 •  Wstęp rodziców do szkoły będzie ograniczony do wyznaczonych przestrzeni wspólnych
 • Rodzice mogą w wyjątkowych sytuacjach wchodzić do szkoły / część wspólna-hol wg zasady 1dziecko -1 rodzic/
 • Obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk .

 • Należy minimalizować czas przebywania na terenie placówki.

 • Po przyprowadzeniu dziecka do szkoły , wyznaczona osoba zaprowadzi dziecko do sali.

 • ze względu na niemożliwe spełnienie wymogów sanitarnych szatni-zbyt małe powierzchnie , dzieci przebierać się będą w swoich salach .

 • przed wejściem do sali dziecko musi umyć lub zdezynfekować ręce specjalnym płynem.

 

Wyposażanie dziecka do oddziału przedszkolnego:

 • proszę dać dziecku mały plecak ze zdrowym drugim śniadankiem i wodą do picia (dystrybutor z wodą wyłączony z użytkowania)

 • w osobnym worku prosimy dać dziecku obuwie zmienne (trampki, tenisówki). Buty na zmianę nie mogą mieć odsłoniętych palców ani pięt.

 • prosimy, aby wyprawka była przyniesiona do szkoły w miarę możliwości jak najszybciej, ułatwi nam to bardzo pracę z Państwa dziećmi. Prosimy nie rozdzielać materiałów z wyprawki na części i podpisać wszystko imieniem i nazwiskiem dziecka, drukowanymi literami. W portierni będzie wyznaczony karton, tam proszę zostawić podpisaną torbę wyprawką

 

Inne ważne informacje:

 •  Proszę dopilnować ,aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek lub innych niepotrzebnych rzeczy.
 • Proszę regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikania dotykania oczu, ust , nosa, częstego mycia rąk wodą z mydłem, niepodawania rąk na powitanie, przytulania się . Zwracać dziecku uwagę na właściwy sposób zasłaniania ust w czasie kichania i kaszlu.

 •  koniecznie proszę dołączyć do grupy utworzonej przez wychowawców na messengerze, pozwoli to na szybką komunikację. Do grup dołączamy od 1 września
 •  Jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą, do której grupy będzie uczęszczało Państwa dziecko, prosimy o kontakt z sekretariatem 91 48 33 188 

grupa

nauczyciel

numer sali/ nazwa grupy na messengerze

0A

p. Gertruda Kucharska

p. Elżbieta Przybysz

sala nr 8

GRUPA 0-ASp.16 2020

 

0B

p. Agnieszka Strużek

p. Monika Partyka

sala nr 4

Klasa 0B SP16

0C

p. Magdalena

Kowalska-Polak

p. Małgorzata Wolna

sala nr 6

GRUPA 0C SP16

0D

p. Marek Włoch

p. Ewa Koperska-Bogaczyk

sala nr 7

0D 2020/2021

 •  Bardzo prosimy o pobranie i uzupełnienie dokumentów znajdujących się poniżej. Prosimy, aby dziecko przyniosło je KONIECZNIE 1 WRZEŚNIA. Dokumenty proszę włożyć do koszulki i zostawić w skrzynce znajdującej się w portierni szkoły. 
  • Odbiór - upoważnienie

  • Religia - oświadczenie woli

  • oświadczenie 

 • Wyprawka 

 • sprawdzamy na bieżąco informacje zawarte na stronie internetowej naszej szkoły

 • kolejne ważne informacje postaramy się przekazywać Państwu na bieżąco w późniejszym terminie

Dziękujemy,

wychowawcy oddziału przedszkolnego

Artykuły