Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Rekrutacja do SP16

REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024
 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR 42/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

Zarzadzenie_PM_41_23_harmon_rekrut_SP_24.01.2023

 

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

 

Wymagane dokumenty-testy sprawnościowe

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH

Regulamin rekrutacji 1 klasa 2023-2024