Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Jadłospis

JADŁOSPIS

 

 REGULAMIN   

 

OPŁATY ZA OBIADY  GRUPY 0

– ilość dni x 6,50zł=…..……..….
– termin wpłat: do 28 maja, pozostałe miesiące – do 03 każdego miesiąca
– nr konta: 85 1020 4795 0000 9302 0367 6285
Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.


UWAGA!

Należy wpłacać odliczone kwoty, nie zaokrąglać wpłat.

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, grupę.


OPŁATY ZA OBIADY  KLASY I-III

- ilość dni x 4,50 = …….......
- termin wpłat: do 28 maja, pozostałe miesiące – do 03 każdego miesiąca
- nr konta: 44 1020 4795 0000 9102 0278 3363
Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.


UWAGA !

Należy wpłacać odliczone kwoty, nie zaokrąglać wpłat.
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę.