Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Marciniak

tel.: 91 8522093

e-mail: iod@spnt.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Data utworzenia:  2018-06-10 


            

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

  

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA COVID-19

 

 

 

 RODO  W  PIGUŁCE