Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Rada Rodziców

MUNDURKI

 

Drodzy Rodzice

 

Drodzy Rodzice

 

 1. Prezydium Rady Rodziców informuję, iż składka na Rade Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100zł na dziecko.

Wpłaty dokonać można do dnia 31 pażdziernika, indywidualnie, przelewem na konto SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW w SZCZECINIE

 

NRB: 20 1020 4795 0000 9902 0445 6265

 

wpisując w tytule " Składka na RR, Imie i Nazwisko dziecka, klasa..."

(lub wpłacając grupowo za całą klase, stosując zasade jak w opisie przy szafkach szkolnych)

 

 1. Opłatę za szafkę szkolną na rok szkolny 2023/2024 w kwocie 35zł pobiera, od chętnych skarbnik klasowy.

Wpłaty dokonać prosimy do 20 września, po uzbieraniu pełnej kwoty za chetnych uczniów swojej klasy, przelewem na konto SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW w SZCZECINIE

 

NRB: 20 1020 4795 0000 9902 0445 6265

 

wpisując w tytule " Szafki szkolne, klasa ... " jednocześnie wysyłając na adres mailowy Prezydium Rady Rodziców rrsp16prezydium@wp.pl liste uczniów swojej klasy od których pobrano opłate za szafkę, wraz z numerem kontaktowym do rodzica dziecka.

 

3. Mundurki szkolne nabyc można indywidualnie w Zakładzie Odzieżowym Bkj. ul.Malczewskiego 38 Szczecin tel.785266707 oraz zamawiając przez Rade Rodziców (zestawinie pojawi się w osobnej zakładce)

 

  ... o Radzie Rodziców

 

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli wszystkich klas, którzy zostali wybrani na pierwszym zebraniu z Rodzicami w danym roku szkolnym.

Zwykle przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców jest przewodniczący klasy, ale może go zastępować każda osoba z trójki klasowej.

Rada Rodziców pełni ważną funkcję w funkcjonowaniu szkoły. Pomaga Rodzicom, dzieciom, dyrektorowi szkoły, kadrze nauczycielskiej oraz wszystkim innym pracownikom szkoły, w wypełnianiu ich obowiązków. Ma za zadanie dbać o interes każdej uczennicy i każdego ucznia.

Rada Rodziców spośród przedstawicieli wszystkich klas wybiera Prezydium Rady Rodziców, które ma za zadanie reprezentowanie całej Rady w kontaktach z przedstawicielami szkoły i instytucji zewnętrznych.

Prezydium w oparciu o zatwierdzony przez Radę Rodziców preliminarz wydatków na dany rok, podejmuje decyzje o charakterze bieżącym. Prezydium może występować do Rady Rodziców o fundusze na realizację projektów o charakterze długofalowym i czuwać nad ich realizacją po wcześniejszym zatwierdzeniu ich przez Rade Rodziców.

Wszystkie wydatki są zatwierdzane przez Radę Rodziców. Każda z osób będąca przedstawicielem klas w Radzie Rodziców oraz przedstawicielem Rady Rodziców w Prezydium, pełni swoją funkcję społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia i z zaangażowaniem.

Rada Rodziców pracuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

W roku szkolnym 2022/2023 w skład Prezydium Rady wchodzą :

Przemysław Galor - przewodniczący

Izabela Bogacka - V-ce przewodnicząca - tel. 506 931 164,

Urszula Olczak-Mazurek - tel.502 795 301,

Michał Spławski - skarbnik,

Dagmara Wiszniewska.

 

Kontakt mailowy z prezydium rrsp16prezydium@wp.pl

 

Prezydium pełni swoją funkcję w oparciu o Regulamin Rady Rodziców do czasu wyboru nowego składu na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Rada Rodziców może zmienić skład Prezydium, na każdym zebraniu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

Prezydium Rady Rodziców podjęło uchwałę o wyborze jako ubezpieczyciela na rok szkolny 2023/2024 towarzystwa ubezpieczeniowego InterRisk.

 

Ubezpieczenia dokonuje się indywidualnie, on-line poprzez stronę:

 

(tu prosze wkleić link do strony ubezpieczenia)

 

 1. Na co przeznaczamy Wasze pieniądze?

Wpłaty przekazujemy na potrzeby Waszych dzieci, na cele związane z funkcjonowaniem szkoły, na które Dyrekcja szkoły nie może przeznaczyć środków własnych lub nie ma wystarczających funduszy, żeby je sfinansować. Są to np.: a wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ponadstandardowe wyposażenie szkoły, zakup niezbędnych środków do gabinetu pielegniarki, zakup szafek szkolnych, ogródki przyszkolne, elementy na plac zabaw, "kolorowa szkoła", nagrody dla wyróżniających się uczniów,  nagrody we wszystkich konkursach szkolnych, środki na wsparcie samorządu uczniowskiego, środki na wsparcie kółek zainteresowań, nagrody na koniec roku dla wszystkich uczniów klas 0-3 oraz uczniów wyróżnionych świadectwem z paskiem z klas 4-8 których Rodzice wpłacili składkę na Radę Rodziców, prezenty dla absolwentów szkoły i wiele innych bieżących zadań. Środki wpłacone przez rodziców również przeznaczamy na realizację zadań celowych zatwierdzonych przez Radę Rodziców na podstawie uchwał.

 

Pomagamy także w rozwiązywaniu problemów, odpowiadamy na Wasze pytania, współpracujemy z dyrekcja, nauczycielami, samorządem uczniowskim, rodzicam i uczniami.

 

Zachęcamy Was do kontaktu.

 

Prezydium RR SP 16

 

 

Artykuły

 • MUNDURKI

  1. Prezydium Rady Rodziców przyjmuję zamówienia na mundurki dwa razy w roku szkolnym :

  I termin - do 20.09.

  II termin - do 06.01.

  Zamówienia prosimy składać poprzez skarbnika klasowego, wpłacającego...

  Czytaj Więcej o: MUNDURKI