Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice, w związku z przejściowymi problemami dotyczącymi spotkań bezpośrednich musimy polegać w coraz większym stopniu na kontakcie drogą elektroniczną, nie bezpośrednią: rrsp16prezydium@wp.pl 

Rada Rodziców jest wybierana spośród rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły  Podstawowej nr 16 i pełni ważną funkcję w funkcjonowaniu szkoły. Pomaga Dyrektorowi szkoły, Kadrze nauczycielskiej  oraz wszystkim innym Pracownikom szkolnym w wypełnianiu ich obowiązków. Ma za zadanie dbać o interes każdej uczennicy i każdego ucznia. Rada Rodziców składa się z 8 osób. Każda z nich pełni swoją funkcję społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia i z zaangażowaniem.

 

1. Prezydium Rady Rodziców 

W roku szkolnym 2020/2021 w skład Prezydium Rady wchodzą : 
Krzysztof Cenkier- przewodniczący, 
Przemysław Galor- V-ce przewodniczący
Marta Faryniarz - skarbnik, sekretarz
oraz Alicja Drulla,  Monika Partyka,  Dorota Borchert,  Malwina Dryhinicz,  Karolina Żywuszko-Obertowska, Urszula Olczak-Mazurek.

 

2. Informacja o składce na Radę Rodziców:

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi: 50 zł/osobę przy jednym dziecku oraz 45 zł/osobę przy większej ilości dzieci.  Na wpłaty czekamy do 30 listopada 2020 r. na konto RR. Klasa, w której będzie 90% wpłat otrzyma zwrot po 15zł dla każdej osoby, która opłaciła składkę. (Uchwała RR 6/09/2020 z 10 września 2020r.). Przypominamy o zmianie nr konta bankowego RR. Od października 2020r. mamy konto w:

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW w SZCZECINIE  
NRB: 20102047950000990204456265

W nazwie odbiorcy wystarczy wpisać:  Konto Rady Rodziców przy SP 16 w Szczecinie. W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy, klasa, za co? Drodzy Rodzice, pamiętajcie - z Waszych pieniędzy korzystają wszystkie dzieci w naszej szkole, dlatego tak ważne są Wasze wpłaty.

 

 3. Na co przeznaczamy  Wasze pieniądze?

  • Wpłaty przekazujemy na cele związane z funkcjonowaniem szkoły, na które Dyrekcja szkoły nie może przeznaczyć środków własnych lub nie ma wystarczających funduszy, żeby je sfinansować. Są to np.: nagrody dla wyróżniających się uczniów,  nagrody na konkursy szkolne, środki na wsparcie samorządu uczniowskiego czy kółek zainteresow
  • Wyjątek stanowią nagrody dla uczniów z czerwonym paskiem (na koniec roku szkolnego) - otrzymują je tylko uczniowie, których rodzice dokonali wpłaty na RR.
  • Środki wpłacone przez rodziców również przeznaczamy na realizację zadań celowych takich jak: "Zielona Szkoła", rozbudowa placu zabaw, utworzenie "Rowerowego miasteczka bezpiecznego ruchu drogowego". W roku 2020/21 chcielibyśmy również przygotować strefę "gier ulicznych" oraz "ogródek szkolny", gdzie uczniowie będą mogli wypocząć a także wesprzeć projekt "Kolorowej Szkoły". 

 

Czekamy na Wasze pomysły:

Prezydium RR SP 16  e-mail: rrsp16prezydium@wp.pl

Artykuły