Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych 2011