banner

REKRUTACJA 2018/2019

 

Informacje dotyczące naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019:

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/szczecin

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

 

 

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE 

      Zarządzenie w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szk. podst.

      Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

       Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 

 

KLASY  PIERWSZE 

    Zarządzenie w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szk. podst. 

     Kryteria naboru do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły

    Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru do klasy I szk. podst.