Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

MALI MISTRZOWIE JĘZYKA

11 kwietnia w naszej szkole, już po raz dziewiąty, odbył się wojewódzki konkurs „Mali Mistrzowie Języka”. Jego głównym celem jest zachęcenie młodego pokolenia Polaków do świadomego posługiwania się polszczyzną, która wcale nie jest łatwa. Każdy z nas niejednokrotnie stawał przed dylematem, jaką  formę wyrazu wybrać. Język polski jest językiem żywym, a zatem podlegającym ciągłym zmianom. Niektóre wyrazy stają się archaizmami,  w ich miejsce pojawiają się nowe, często zapożyczone z innego języka. 

Modne są również skrócone formy. Ileż to razy na szkolnych korytarzach słyszymy: „Ale ty jesteś nieogar!”, czyli „Ale ty jesteś niezorganizowany!” lub „Ale go strollowali!”, czyli „Ale go wyśmiali!”. No cóż, to chyba  syndrom zmiany czasu! Ważne jest jednak to, aby nie zgubić gdzieś po drodze piękna naszego ojczystego języka. Stąd też inicjatywa stworzenia konkursu Mali Mistrzowie Języka, który ma skłaniać do przemyśleń i poszukiwań form poprawnych pod względem językowym i frazeologicznym.         

Od sześciu lat nasz konkurs objęty jest honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W tegorocznych zmaganiach językowych wzięli udział uczniowie z 30 szczecińskich szkół. Konkurs odbywał się w trzech etapach. Dwa pierwsze przeprowadzone zostały na terenie szkół, które zgłosiły chęć wzięcia  w nim udziału. Ostatni etap odbywał się w siedzibie głównego organizatora konkursu, czyli w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie.  Do 2. etapu zakwalifikowało się 330 uczniów, a do finału aż  70  z 26 szkół. Z tego grona, w każdej kategorii wiekowej, wyłonieni zostali laureaci, czyli mistrzowie języka.          

                                                                                                   


 

 

 

 

 

LISTA  LAUREATÓW:

Lp. Nazwisko i imię 

Miejsce

Miejscowość Nazwa szkoły lub placówki
KLASY  IV
1. Makuś Urszula I Szczecin SP 56
2. Krzemień Maja II Szczecin OSM I stopnia w Szczecinie
3. Szymanowicz Weronika III Szczecin SP16
      KLASY  V
1. Brząkała Adrianna I Kamień Pomorski SP 2 w Kamieniu Pomorskim
2. Hedder Julia II Szczecin SP16
3. Saperska Kalina III Szczecin SP3
      KLASY VI
1. Tomkowiak Marianna I Szczecin

SP Towarzystwa Salezjańskiego

 w Szczecinie

2. Cenkier Natalia II Bezrzecze PSP w Bezrzeczu
3. Niedopytała Monika III Szczecin SP 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezę uświetniły występy Koła Teatralnego oraz uczniowie klasy 3e.

 


 

 

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców przy naszej szkole za ufundowanie nagród!

Dziękujemy również Samorządowi Szkolnemu oraz wszystkim uczniom z klas 6c i 6f za ogromną pomoc w organizacji finału konkursu.