Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Egzamin na kartę rowerową

EGZAMIN TEORETYCZNY POPRAWKOWY odbędzie się 1.06.2023 o godz. 10.45 w sali 89a

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ odbędzie się 2.06.2023 o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

Na egzamin przychodzimy z własnym sprawnym rowerem oraz kaskiem rowerowym, legitymacją, arkuszem zaliczeń i podpisanym zdjęciem w kopercie. Do egzaminu nie zostaną dopuszczone osoby, które nie mają zdanego i prawidłowo wypełnionego arkusza zaliczeń.

Dodatkowy termin egzaminu praktycznego odbędzie się 16.05.2023 godz. 10.35 na boisku szkolnym