Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Wycieczka do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Szczecinie

Głównym celem wycieczki uczniów z klasy 2B było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami, a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem. 
Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.
 
Nasi uczniowie zwiedzili budynek, dowiedzieli się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchali informacji, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. 
Obejrzeli również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy strażaka urządzenia. Dzieci mogły obserwować zakładanie profesjonalnego ubrania i zobaczyć jak strażak w razie alarmu zjeżdża z rury aby jak najszybciej dotrzeć do wozu    strażackiego. Wielką atrakcją dla dzieci było przymierzanie hełmu strażackiego oraz wejście do wozów strażackich.