Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

DZIEŃ OTWARTY W SP16

Dnia 9 marca w sobotę nasza szkoła otworzyła szeroko drzwi by zaprezentować rodzicom pięcio, sześcio i siedmiolatków, to co ma do zaoferowania nie tylko w przyszłym roku szkolnym. Poprzez zaangażowanie młodzieży w przygotowania do przyjęcia gości: dekoracje, występy, prezentacje mieliśmy możliwość pokazania jak pracujemy na wszystkich etapach kształcenia. To dzieci, ich umiejętności i postawa są najlepszą rekomendacją placówki. Baza szkoły, oferta edukacyjna i pomocowa, kadra pedagogiczna, zaplecze medyczne i wiele pomniejszych składowych tworzą klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.

W godzinach 10-12, rodzice mieli okazję porozmawiania z nauczycielami wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, specjalistami /pedagogiem szkolnym, logopedami, pomocą psychologiczną, wychowawcami świetlicy oraz nauczycielami klas starszych/. Uczniowie oprowadzali zainteresowanych po szkole, prezentując klasopracownie klas I-III, pomieszczenia dla grup przygotowania przedszkolnego, świetlicę, stołówkę, sale gimnastyczne, pracownie multimedialne, bibliotekę oraz boisko z placem zabaw i ogródkiem ekologicznym. Zwiedzający mogli obejrzeć, doświadczyć, wykonać, zagrać, posłuchać, pogłaskać, zakodować, skosztować. Takie wielozmysłowe poznawanie szkoły, mamy nadzieję, pomoże niezdecydowanym podjąć dobrą decyzję. Zapraszamy