Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji pracy szkoły
od 14 stycznia br. informujemy:

  1. Od poniedziałku, ze względu na braki kadrowe, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
  2. Uczniowie, którzy nie przyjdą do szkoły, nie będą mieli zaznaczonych nieusprawiedliwionych nieobecności.
  3. Dla grup uczniów, które przyjdą do szkoły, będziemy, w miarę możliwości, organizować zajęcia opiekuńcze. Uczniowie nie przynoszą książek, zeszytów, tylko piórnik, materiały do prac plastycznych, strój sportowy.
  4. Obiady będą wydawane dzieciom obecnym w szkole. Pozostali uczniowie otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
  5. Jak tylko sytuacja umożliwi przywrócenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych powiadomimy o tym Państwa informacją na komunikatorze oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrekcja SP16