Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

GÓRA SREBRA

Pod koniec listopada Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu podsumował akcję GÓRA SREBRA. Do trwajacej dwa miesiące zbiorki przyłączyła się cała społeczność szkolna, duzi i mali. Cieszymy się, że uczniowie SP16 potrafią wspierać ogólnopolskie inicjatywy wykazując się empatią i chęcią niesienia pomocy potrzebującym.