Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

WOLONTARIAT W PIERWSZYCH KROKACH

08 listopada członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięli udział w szkoleniu WOLONTARIAT W PIERWSZYCH KROKACH, przeprowadzonym przez Panią Katarzynę Michałek ze Stowarzyszenia POLITES. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z ideą wolontariatu, stworzenia własnego wizerunku wolontariusza, a przede wszystkim wymienienia się doświadczeniem i pomysłami na dalsze działania. Spotkanie to pozwoliło uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat idei wolontariatu, który staje się coraz bardziej popularną formą pomocy potrzebującym.