Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

INFORMATOR ÓSMOKLASISTY

Informacja o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas 8 SP nr 16 oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (informacja zawiera szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu i uwzględnia również przekazane wcześniej zasady bezpieczeństwa sanitarnego) więcej

 

 KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Informuję że od dnia 26.05.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 16 będą odbywały się konsultacje dla uczniów kl. 8

Dyrektor SP nr 16
 mgr Leszek Kocik 

Plan konsultacji - załącznik

Procedury - załącznik 

 
 
Pakiet informacyjny dla klas ósmych: