Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Kalendarz

KALENDARZ  NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

ZADANIA – CZYNNOŚCI

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego 

02.09.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2019 r.

Ferie zimowe

10.02. – 23.02.2020r.

Egzamin ósmoklasisty

16.06 - 18.06.2020 r. (termin dodatkowy: 07 - 09.07.2020.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020 r.

Wakacje

27.06. – 31.08.2020 r.

Dni wolne

31.10.2019 r., 2-3.01.2020 r. , 12.06.2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 Klasy I - III

11.09.2019; 6.11.2019 (konsultacje); 22.01.2020;
17.03.2020 (konsultacje); 13.05.2020 

 Klasay IV - VIII

10.09.2019; 6.11.2019 (konsultacje); 21.01.2020;
17.03.2020 (konsultacje, klasy VIII – spotkania z rodzicami); 12.05.2020 

 Grupy "0"

12.09.2019; 27.11.2019; 16.01.2020; 27.04.2020; 28.05.2020

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 data spotkania zostanie podana w późniejszym terminie
 Zebranie z rodzicami grup "0" w roku szkolnym 2020/2021  data spotkania zostanie podana w późniejszym terminie
  

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 Rady Klasyfikacyjne  

15.01.2020 r., 17.06.2020 r.

 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej  

5.02.2020 r., 30.06.2020 r.

  

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 Festyn sportowo-rekreacyjny  

28.09.2019 r.

 Ślubowanie klas pierwszych  

14.10.2019 r. 

 Święto Niepodległości

7.11.2019 r. - akademia

 Jasełka

20.12.2019r.

Święto Szkoły

6.03.2010 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2020 r.  - odwołane

 Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego
 

29.05.2020 r. - odwołany

Bal klas ósmych

 

5.06.2020r. - odwołany