Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Dla rodziców

Uprzejmie informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego z koordynatorami do spraw edukacji włączającej – p. Hanną Markowską i  p. Agnieszką Stroynowską podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.

 

   Warto przeczytać:

1. Dyscyplina

2. Czy warto dawać dziecku kieszonkowe?

3. Ucz dziecko, jak radzić sobie ze złością

4. Wprowadź dziecko w trudny świat uczuć

5. Pozwól dziecku popełniać błędy

6. Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi

7. Co z tą dysleksją?

8. Słowa ranią na całe życie.

9.  Jesteśmy fair paly w sporcie i w życiu