banner

Opieka medyczna

 

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.45 - 15.20

 

 

 

Zakres czynność pielęgniarki szkolnej:

 

1. wykonanie testów przesiewowych

2. Współudział w przygotowaniu profilaktycznych badań lekarskich uczniów

3. Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi

4. Monitorowanie szczepień ochronnych

5. Udzielanie pomocy i opieki w nagłych zachorowaniach uczniów na terenie placówki

6. Kontrola nad warunkami higieniczno-sanitarnymi

7. Prowadzenie profilaktyki i promicji zdrowia w tym fluorowej profilaktyki próchnicy zębów

8. Rejestracja i analiza długotrwałej absencji chorobowej na podstawie zaświadczeń lekarzy lub rodziców