Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Rekrutacja do SP16

REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2024/2025
 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym

Zarządzenia Nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

pobierz

ZNr39_24 terminy rekrutacji - pobierz