Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

eTwinning

W ramach programu eTwinning uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu mającego na celu zapoznanie się z tradycjami wielkanocnymi innych krajów europejskich. Uczniowie wykonali ręcznie kartki wielkanocne, które zostały wysłane do krajów biorących udział w projekcie (Grecja, Litwa, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Turcja). Na kartkach zostały opisane wielkanocne tradycje charakterystyczne dla danego kraju oraz życzenia wielkanocne w dwóch wersjach językowych (w języku ojczystym oraz w języku angielskim).