banner

RADA RODZICÓW INFORMUJE

SZAFKI SZKOLNE:

DLA KLAS IV

Szafki będą wydawane/losowane w dniach środa- 6 września w godzinach od 8.00 do 12.00, w piątek  8 września od godz 12.00 do 14.00 oraz od godziny 17.00 do 18.00. Kluczyki będą wydawane tylko osobom dorosłym.

Warunkiem otrzymania kluczyka do szafki jest:

  1. Dokonanie wpłaty na konto RR w wysokości 20 zł za pierwszy semestr (proszę zabrać dowód wpłaty ze sobą),
  2. Podpisanie umowy o dzierżawę tej szafki (umowę proszę zabrać ze sobą),
  3. Opłaconą składkę za ubiegły rok szkolny oraz obecny.

Klasy V-VII

Szafki dla tych klas będą wydawane pod koniec września. Osobom, które nie spełniły warunku dokonania opłat w roku ubiegłym, szafki będą zabierane i przekazane oczekującym.

 

Mundurki:

Klasy I

Mundurki będą sprzedawane na zebraniu z Rodzicami klas I

Klasy II-VII

Zakup mundurków poprzez firmę: firma BKJ Pracownia Krawiecka, mieszcząca się w Szczecinie przy ulicy Malczewskiego 36, piwnica w bloku koło Galaxy, tel. 785266707.

RR posiada pojedyncze ilości T- shirtów – będą one również sprzedawane w trakcie pierwszego zebrania szkolnego.

 

Ubezpieczenie

Wyłoniono firmę Interrisk do ubezpieczenia dzieci w naszej szkole. Koszt ubezpieczenia na 12 miesięcy wynosi 34 zł.

Składka na RR

Wynosić będzie tak jak w roku ubiegłym 50 zł. Z tej kwoty- raz w roku klasa otrzyma dofinansowanie do wyjścia klasowego w wysokości 15 zł na każde dziecko z opłaconą składkę na RR.

 

Pliki do pobrania