Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

PIERWSZE PRAWO JAZDY

Dnia 12 czerwca 2019 r. odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Wzięli w nim udział uczniowie z klas czwartych i piątych. W pierwszym etapie rozwiązywali test sprawdzający ich wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uczniowie, którzy z pozytywnym wynikiem przebrnęli przez pierwszy etap, musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego na specjalnie przygotowanym placu manewrowym z wyznaczoną trasą przejazdu pod okiem pani Doroty Gebhardt.

 


 

Praktyczny egzamin zaliczyli wszyscy zdający. 30 uczniów uzyskało dziś prawo do poruszania się po drogach publicznych.

 

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej i miłej jazdy na rowerach.