Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Moje umiejętności to moje drugie imię

Poznanie własnych umiejętności to kluczowa sprawa. Kiedy już je znamy jest nam łatwiej sprecyzować, co moglibyśmy dalej robić w życiu, jaką szkołę wybrać i jaki zawód jest nam bliższy. Dlatego na zajęciach doradztwa zawodowego uczymy się rozpoznawania własnych umiejętności oraz opisywania siebie przy i użyciu.