banner

PIKNIK OLIMPIJSKI

FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY
„PIKNIK OLIMPIJSKI”

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.09.2017 [SOBOTA]
W GODZINACH 10.15 – 13.15

 

- PARKING DLA NAUCZYCIELI I GOŚCI BEZ ZAPROSZEŃ OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ.

- GOŚCIE Z ZAPROSZENIAMI PARKUJĄ OD STRONY SEKRETARIATU.

- PRZYGOTOWANIE NAMIOTÓW JEST MOŻLIWE OD PIĄTKU PO 15.30
   [NAMIOTY BĘDĄ PILNOWANE PRZEZ   HARCERZY].

- NIE WOLNO ROZKŁADAĆ NAMIOTÓW NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO BOISKA [DOTYCZY KLAS IV-VII].

PROŚBA DYREKCJI SP 16 DO RODZICÓW ABY W TYM NIE PRZYJEŻDŻAĆ NA FESTYN SAMOCHODEM