Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE

21 czerwca 2017 r. przedstawiciele klas IV-VI naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Profilaktycznym "Żyję zdrowo i bezpiecznie". Konkurs składał się z 4 części, w których uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące zachowań profilaktycznych, wymyślić hasło profilaktyczne i przedstawić je w formie plakatów, rozwiązać krzyżówkę oraz odpowiedzieć na pytania zaznaczając odpowiedź: prawda/fałsz.

 

 


 
 
 
Musimy się pochwalić: Nasza młodzież posiada bardzo dużą wiedzę dotyczącą zdrowia i profilaktyki! Jury w składzie: dyr p. B. Sztark, pielęgniarka szkolna p. D. Borenstein oraz specjalista ds nieletnich p. B. Golacik wyłoniło najlepszych:
z klas IV - 4 c
z klas V - 5e
z klas VI - 6 b
Uczniowie wygranych drużyn otrzymali dyplomy oraz nagrody - upominki. Ale wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Mamy nadzieję, że swoją wiedzę będą wykorzystywać w praktyce!