Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Ubezpieczenie 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwszych wypadków z Towarzystwem Ubezpieczeniowym lnterRlsk
wwariantach za 35, 40, 47, 56, 68, 86 i 125 złotych. Ochrona ubezpieczeniowa
obowiązywać będzie wterminie od 01.09.2021 do 31.08.2022 r. Ochrona ubezpieczeniowa
obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w szkole i poza szkołą.