Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

KAŻDY ŻYCZLIWY JEST UROKLIWY

Jak się okazuje "domowy areszt" nałożony na nas przez pandemię wcale nie stoi na przeszkodzie w okazywaniu innym życzliwości. Udowodnili to uczniowie klasy 6a i 6b, którzy zorganizowali na lekcjach języka polskiego Tydzień Życzliwości. Zdalne nauczanie nie stanęło na przeszkodzie w przesłaniu sobie wzajemnie prostych, ale jakże pięknych gestów uprzejmości i sympatii.
Myślę, że warto wziąć z nich przykład z wypuścić w świat uśmiech, który rozjaśni pandemiczną szarość dnia codziennego...