Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI

30 stycznia i 6 lutego 2020 roku wychowankowie świetlicy szkolnej pracowali z pakietem zajęć Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście. Pierwsze zajęcia polegały na uczeniu się dostrzegania oraz szanowania przejawów inności wśród ludzi, poznaniu postaw tolerancji i nietolerancji w otaczającym świecie. Pracując w grupach dzieci tworzyły portrety Innego, którym każdy z nas może być przebywając w otoczeniu ludzi innej narodowości, o innej kulturze i religii.

Kolejne zajęcie poświęcone były poznaniu pewnej wzruszającej historii z Getta. Przeżywał ją 5 letni chłopiec o imieniu Michaś. Podopieczni świetlicy poznali wojenne losy jego rodziny i ukochanego pieska wabiącego się Czika. Dzięki losom chłopca dzieci poznały historię Żydów polskich pod nazistowską okupacją.