Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

DLA DZIECI Z UGANDY

Chyba Dobre Anioły czuwały nad całą akcją, bo nasze dary dotarły do dzieci w Ugandzie w samą Wigilię. I to jest prawdziwy wymiar tych świąt... Dzielić się z potrzebującymi... Dać im choć odrobinę radości... Dziękujemy naszym wolontariuszom za zorganizowanie zbiórki a wszystkim darczyńcom za wsparcie.