Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

2 września 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Apel rozpoczął się od przekazania symbolicznego klucza do szkoły przez Pana Dyrektora Marka Niedzielskiego nowo wybranemu Dyrektorowi szkoły Panu Leszkowi Kocikowi. Po tym głos zabrała Pani Wioletta Zmorzynska – reprezentująca Wydział Oświaty w Szczecinie i Prezydenta Miasta Szczecin, która podziękowała Panu Dyrektorowi Markowi Niedzielskiemu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz szkoły.

 

   

 

Następnie Pa n Dyrektor Leszek Kocik powitał wszystkich zebranych i oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny. W swoim przemówieniu życzył uczniom wielu sukcesów oraz radości ze zdobywanej wiedzy i umiejetności, a także odkrywania i rozwijania swoich pasji. Nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Kolejno zabrali głos ksiądz proboszcz Tomasz Motyka oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Jaworska, którzy dołączyli się do życzeń skierowanych do uczniów i nauczycieli.

 

 

Na zakończenie prowadzący apel uczniowie (Emilia Dorawa i Franciszek Jędrzejczak) w imieniu swoich rówieśników zapewnili, iż nadchodzący rok szkolny będzie dla wszystkich udany: „rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy, bo wiemy, że człowiek wykształcony ma zawsze w sobie bogactwo…”