Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

W ŚWIECIE TECHNIKI

W drugim semestrze uczniowie klasy 6b pod kierunkiem p. Doroty Gebhardt, w ramach zajęć technicznych realizowali projekt edukacyjny „Marionetka”. Projekt umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania zajęć technicznych na poziomie szkoły podstawowej. Efektem końcowym projektu jest marionetka - lalka poruszana od góry za pomocą sznurków.

W trakcie trwania każdego podprojektu uczniowie samodzielnie wykonywali powtarzające się działania projektowe: przygotowanie stanowiska pracy, opracowanie planu pracy, wykonanie czynności technologicznych: trasowanie, piłowanie, wiercenie, szycie, wbijanie gwoździ, łączenie elementów. Realizacja projektu miała na celu przygotować uczniów do planowej i świadomej pracy o zróżnicowanym stopniu trudności oraz kształtować poprawne nawyki podczas wykonywania wszelkiej działalności technicznej.