Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

PIERWSZA POMOC

Uczniowie klas IV mogą uzyskać kartę rowerową – uprawnienie do kierowania pojazdem. Powinni więc posiadać świadomość konieczności przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego, współdziałania, wzajemnej pomocy, szanowania i respektowania praw innych uczestników ruchu, nawet kosztem swojej niewygody. 

Uczestnik ruchu drogowego może być również ofiarą bądź świadkiem wypadku. Dlatego tak ważne jest aby od najmłodszych lat uczniowie wiedzieli jak w takiej sytuacji należy się zachować. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone właśnie w tych klasach jako ostatni element wychowania komunikacyjnego.