Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

JASEŁKA

Chodźcie z nami, radujmy się razem,

Niech Gwiazda nam zaświeci,

Niech nas do Jezusa prowadzi”

 

W piątkowe przedpołudnie, 21 grudnia 2018 roku młodzi artyści z naszej szkoły trzykrotnie przedstawili Bożonarodzeniowy spektakl. Społeczność szkoły zgromadzona w sali gimnastycznej mogła sobie przypomnieć wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, kiedy to Święta Rodzina podróżowała do Betlejem.

Przedstawienie otworzył układ choreograficzny Aniołów, następnie scenę zaludnili kolędnicy, których przywitał Anioł. Zabrał on widzów w biblijną podróż. Widzowie usłyszeli posłańca cesarza rzymskiego przekazującego zarządzenie o spisie ludności. Józef i Maria mieli udać się do zachodniej części Judei. Mimo braku noclegu odnaleźli schronienie. W ubogiej stajence przyszedł na świat Syn Boży.

Małego Jezusa powitali Aniołowie, pasterze oraz Mędrcy ze wschodu. Uznali w nowonarodzonym Dziecku – Człowieka, Boga i Króla.

Jasełka podsumował Dyrektor Szkoły Marek Niedzielski, który podziękował organizatorom i dzieciom za pracę. Swoje życzenia przekazał również Ksiądz Proboszcz Tomasz Motyka.

Jasełka wyreżyserowała Kornelia Zacharewicz, zespół aktorski klasy 2 a przygotowała Ewa Bielawska. Za scenografię odpowiadał Andrzej Pater. Anna Hejzner przygotowała zespół wokalny. Układ choreograficzny powstał pod kierunkiem Katarzyny Dmochowskiej. Góralską pastorałkę wykonano z akompaniamentem Agnieszki Czachorowskiej. Realizacją dźwięku zajmował się Leszek Kocik.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY UCZNIOM KLAS 1 , 2 A, 3 C i 5 C ORAZ RODZICOM ZA ZAANGAŻOWANIE

A WIDZOM ZA ŻYCZLIWY ODBIÓR SPEKTAKLI.