Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MYŚLENIA KRYTYCZNEGO

W dniach 29.11.2018 r. – 01.12.2018 r. nauczyciele SP 16 im Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Myślenia Krytycznego TOC. Spotkanie przedstawicieli 22 krajów odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

TOC to narzędzia, które pozwalają na efektywną pracę z uczniami zarówno zdolnymi, jak i tymi, dla których nauka nie jest łatwa. Stosowanie innowacyjnych metod nauczania nie tylko podnosi jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim sprawia, że dzieci czuję się współodpowiedzialni za swoje postępy w edukacji. Rozwijają samodzielność, logiczne myślenie, kreatywność, wychodzenia poza schematy myślenia. Narzędzia TOC to nowoczesna wizja edukacji.

Chcąc wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie zaczyna wprowadzać nowe narzędzia w naszej szkole.