Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich- Xu 2018

W dniach 24-26 października Samorząd Uczniowski brał udział w III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Samorządów Uczniowskich- Xu 2018. Hanzeatycki Szczecin po raz trzeci stał się miejscem spotkania młodzieży z całej Polski a my byliśmy najmłodszymi uczestnikami tego wydarzenia. Nasi uczniowie, Zuzanna Studzińska, Michał Waszkiewicz i Sergiusz Brasławski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole przez dwa dni brali udział w różnorodnych warsztatach i pracowali nad projektami ekologicznymi, by na trzeci dzień zaprezentować je w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
Poza wspołpracą z kolegami z całej Polski nasi uczniowie mieli okazję spotkać się z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem oraz Marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.
 

 
   
 
Niecierpliwie czekamy na przyszłoroczne Xu!