Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

NUREK KARTEZJUSZA - doświadczenie

Przyszliśmy do świetlicy a na stole były: butelki, spinacze, słomki do napojów i plastelina. Zaczęliśmy robić eksperyment, który poległ na tym, żeby zrobić nurka. Był on zbudowany ze słomki, spinacza i plasteliny (to była jego głowa). Potem wlaliśmy wodę do butelek ale nie do pełna i wrzuciliśmy do nich naszych nurków. Nasz cel był taki aby nurek unosił się na wodzie. Kiedy ściskaliśmy butelkę nurek miał zanurzyć się i dotrzeć do dna.

 

 

Dwóm zespołom na pięć udało się pomyślnie zrobić doświadczenie. Szkoda, że nie wszystkim ale zawsze można próbować w domu.

 

 

 

JAK WYJAŚNIĆ TO DOŚWIADCZENIE?

ODPOWIEDŹ: Podczas ściskania butelki ciśnienie w niej wzrastało. W nurku, który zbudowały dzieci zamknięte było również powietrze. Podczas ściskania butelki następowało rozprężanie lub sprężanie pęcherzyka powietrza w nurku. Ponadto na nurka działały dwie siły: grawitacji i wyporu. Jeśli siła wyporu ma większą wartość niż siłą grawitacji nurek unosił się na wodzie. Gdy przeważała siłą grawitacji nurek opadał na dno.

Odpowiedź na podstawie: Bła­że­jew­ski R., 100 pro­stych doświad­czeń z wodą i powie­trzem, War­szawa, 1991, str. 71-72