Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Uwaga Rodzice!!

Uprzejmie informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego z koordynatorami do spraw edukacji włączającej – p. Hanną Markowską i  p. Agnieszką Stroynowską podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.